SAKELLARIDOU

collaborating architects

Adilenidou P.

Anagnostellis G.

Anthopoulou M.

Apergis N.

Arvanitis V.

Chatziioannidou Th.

Chatzistyllis M.

Cherouvim S.

Chrissomallis A.

Christopoulou N.

Daniil M.

Doufexi A.

Georgiadis A.

Giannakis V.

Giannikis S.

Karakana C.

Karakostas G.

Karaoglou V.

 

Katsikis N.

Kloni l.

Kokkinomagoulou F.

Korompeli E.

Kotzamani A.

Kouvaki Th.

Liakou P.

Mastoraki K.

Mavrou Ch.

Meireles H.

Moisiadis D.

Moumoulika M.

Moustakas C.

Mpatsou E.

Mpountouridou A.

Oureilidou E.

Papadakis G.

Papadopoulou G.

 

Papaevangelou E.

Papageorgiou l.

Papanikolaou G.

Papanikolaou Ch.

Pappa A.

Patakos Ch.

Psyrra S.

Rektsini A.

Siamma E.

Theodoridou l.

Theodoropoulos Ch.

Toumpektsi K.

Tsiraggelou Ch.

Tsirigoti D.

Tsompikou N.

Verteouri A.

Vourakis M.

Xyptera P.

dline cross-b sc-fb sc-tw sc-in ic-refresh ro-rl ro-rr